Vrtné práce

V oblasti realizace vrtných prací Vám zajistíme komplexní servis, od místního šetření přes vyřízení veškerých povolení až po vlastní realizaci.

Typický průběh realizace

Poptávka

Obsahuje základní informace pro naši společnost ohledně požadavku, místa a další dostupných informací (katastrální území, číslo pozemku)

Prvotní analýza a cenová nabídka

Na základě vstupních informací a po analýze geologického podloží vypracujeme cenovou nabídku.

Lokální šetření

V případě, že zájemce souhlasí s indikativní cenovou nabídkou je dalším krokem místní šetření v lokalitě realizace. Zákazník je seznámen se všemi aspekty realizace.

Smlouva

Po odsouhlasení všech vstupních informací od naší společnosti je se zákazníkem podepsána Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby ,firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem

Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace

Projektová dokumentace obsahuje dvě části - vodohospodářskou a část hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek je vypracován z důvodu vyhledávání přítoků podzemních vod a optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod.

Zajištění stavebního povolení

Povolení studny se vydává na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby následuje vyřízení povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě.

Realizace vrtu

Vlastní vrtné práce realizujeme vhodnou technologií, která odpovídá specifikaci podloží - soudržné horniny, nesoudržné horniny a horniny jílovitého typu. Vrty ukončujeme plastovou šachtou nebo betonovou.

Kolaudace studny

V případě kompletní realizace projektu zajišťujeme rovněž kolaudaci vodního zdroje.

wero-water-napiste-nam