Orientační dotazník

* voda získaná z podzemních nebo povrchových zdrojů (vrt, řeka, rybník, potok atd.), kterou je dále možno upravovat na vodu pitnou.