Šedé vody

Výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní až s 50% dotací “Dešťovka”. Vyplňte prosím vstupní dotazník na základě, kterého Vám vyhotovíme nabídku šitou na míru vašemu objektu včetně zpracování odborného posudku.

V této oblasti můžeme nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro optimalizace vodního hospodářství, návrh ekonomicky vhodné technologie pro čištění šedých vod, ekonomické zhodnocení navrhované technologie úpravy šedé vody, detailní zpracování provozních nákladů, návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu, posouzení vhodnosti instalace pro různé typy objektů.

Jako výhodnou kombinaci lze využít také nádrže na dešťovou vodu AS-REWA, které jsou sice určené pro nakládání s dešťovou vodou, ale její sofistikovaný systém lze využít právě také na vyčištěnou šedou vodu, případné jiné alternativy.

Uplatnění v následujících oblastech: rodinné domy, bytové domy, wellness centra, bazény, lázně, administrativní budovy, hotely, průmyslové podniky, sportovní centra.

Co je šedá voda?

Šedá voda je označení pro splaškovou odpadní vodu z domácností a dalších neprůmyslových budov, která (na rozdíl od tzv. černé vody) neobsahuje odpad ze záchodů, tedy fekálie a moč. Šedá voda tedy vzniká především používáním koupelen, umyvadel a praček, méně příhodně i kuchyní.

Čištěním šedé vody vznikne tzv. bílá voda, užitková voda vhodná pro další využití v budově jako je splachování, mytí podlah nebo zalévání. Protože čištění je relativně jednoduché (oproti čistírně odpadních vod), je recyklace šedých vod – spolu s využitím dešťové vody – možná v rámci jednotlivých budov, jako jsou rodinné domy, hotely, nemocnice či sportovní areály. To umožňuje snížení spotřeby pitné vody i snížení produkce běžné odpadní vody, která vyžaduje náročnější čištění.

Základní parametry úpravny

* Lze napojit na elektrickou síť, generátor či solární napájení.

Popis technologie

Vstupní voda je čerpána čerpadlem přes automatický odkalovací filtr, následně je voda upravena na 2 tlakových filtrech naplněných selektivní náplní pro odstranění nežádoucích látek (praní filtrů je řízeno automaticky). Další stupeň úpravy tvoří ultrafiltrace, která upravovanou vodu zbavuje bakterií a virů, odstraňuje barvu a zbytkové nečistoty. Posledním stupněm úpravy je hygienické zabezpečení vody UV zářením.

Využití

Malé obce

Armáda

Minipivovary

Kempy

Zemědělství

Školy

Výrobní společnosti

Developerské projekty

Hasiči

upravna-vody
upravna-vody-detail
upravna-vody
napiste-nam-sede-vody