Co jsou šedé vody?

Šedá voda je označení pro splaškovou odpadní vodu z domácností a dalších neprůmyslových budov, která (na rozdíl od tzv. černé vody) neobsahuje odpad ze záchodů, tedy fekálie a moč. Šedá voda tedy vzniká především používáním koupelen, umyvadel a praček, méně příhodně i kuchyní. Nejvýznamnější znečištění šedých vod způsobují detergenty z pracích prášků, šamponů, mýdel, zubních past apod. Odpadní vody z kuchyňských umyvadel a z drtičů odpadů jsou občas vyjímány ze zdrojů šedé vody, protože mívají vysokou koncentraci znečištění[

cistirna-sede-vody

Šedá voda má spoustu různých využití…

  • rodinné domy – běžný rodinný dům využívá průměrně 600 l/den z kterých může být až 50 % znovu využito
  • bytové domy – umožňuje výhodně kombinovat využití šedé vody a dešťové vody a dosáhnout větší úspory
  • hotely, wellness centra – velká produkce šedých vod. Spotřeba vody v hotelech se pohybuje od 125 do 200 l/den/host.
  • sportovní areály – velké plochy pro zalévání zeleně, které mohou používat vyčištěné šedé vody
  • komerční a průmyslové budovy – velká produkce šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být použita např. na splachování toalet.

Řešení

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot reakční nádrže, kde se voda biologicky čistí. V reakční nádrži je osazen membránový modul v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Reakční nádrž je opatřena havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

cistirna-sede-vody