Rozbory vody

V našich spolupracujících laboratořích po celé republice Vám výhodně zajistíme povedení následujících rozborů:

  • Rozbory podzemní vody
  • Rozbory povrchové vody
  • Rozbory pitné vody

Našim významným partnerem nejen v oblasti rozborů vody je Výzkumný ústav vodohospodářský TGM.

wero-water-napiste-nam