Kontejnerová úpravna vody pro VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.