Recyklace bazénových vod

Systém recyklace bazénových vod je založen na vlastním dlouholetém vývoji membránových a úpravárenských technologií. Výsledkem tohoto vývoje, pilotování poloprovozních jednotek a simulací systému v podmínkách reálných vod z bazénových provozů je inovativní řešení POOLREC.

Technologie POOLREC je vystavěna na systému dvoustupňové membránové filtrace včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je křišťálově čistá voda splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb. a  v relevantních ukazatelích také vyhlášky 252/2004 Sb.

Recyklační systém POOLREC řeší kromě odstranění veškerých bakterií, virů a obecně mikrobiálního znečištění také radikální snížení TOC, CHSKMn, konduktivity, dusíkatých látek a celkové tvrdosti vody.

Proč recyklovat bazénové vody?

Jednoduchá otázka si žádá jednoduchou odpověď: protože recyklace bazénové vody přináší radikální úsporu množství spotřebované vody v provozu veřejného bazénu.  A to není vše! Technologie recyklace bazénové vod POOLREC určuje nový standard v provozu 

aquaparků, koupališť, veřejných bazénů a wellness center. Systém POOLREC je sofistikovaným spojením rychlé ekonomické návratnosti a trvalého ekologického přístupu.

Provozní úspory

Nasazením technologie AS – POOLAREC můžete dosáhnout výrazných provozních úspor a to v řádu stovek tisíců až milionů korun ročně.

Typ Množství vstupní vody
( m3/h)
Příkon stanice
(kW)
Objem vyčištěné vody*
(m3/d)
Denní úspory celkem**
(Kč/den)
AS - POOLREC 120
17
2
12
1 500
AS - POOLREC 144
21
3
14,4
1 800
AS - POOLREC 216
31
4
21,6
2 600
AS - POOLREC 288
41
4
28,8
3 600
AS - POOLREC 360
51
4
36
4 000
AS - POOLREC 480
69
5
48
5 300
AS - POOLREC 720
103
6,5
72
7 100
AS - POOLREC 840
120
7
84
8 900
AS - POOLREC 1030
147
8
103
13 100

*-spočítáno pří celkovém Recovery stanice 70%. Většinou se hodnota Recovery pohybuje v rozmezí 60-80% v závislosti od provozních podmínek. Přesnější objem může být navržen na základě výsledků testů z pilotního testování.

**- denní úspora se skládá z úspor za dopuštění pitné studené vody a úspory energie na ohřev této vody (teplota permeátu je cca 25 – 26 °C, to je o 12 – 13°C vyšší teplota než u vody z vodovodu mínus náklady na provoz technologie, které zahrnují příkon stanice, hodinu denně práce údržbářů a chemikálie. Přesnější částka může být spočítána na základě pilotáže a přesných cen za vodné a stočné, a elektřinu.

Výhody systému POOLREC

 • ekonomická návratnost investice do dvou let
 • zlepšení ekonomiky provozu Vašeho koupaliště, aquaparku,
  wellness, …
 • zásadní snížení množství dopouštěné pitné /napouštěcí/ vody
  do bazénů
 • snížení nákladů na ohřev bazénové vody
 • prodloužení životnosti systémů výměníků tepla
 • snížení množství dávkování chemikálii pro provoz bazénu
  (zejména H2SO4)
 • omezení tvorby vázaného chloru v systému bazénové technologie
 • kompaktní řešení s malou zastavěnou plochou
 • otevřený systém s možností využití stávajících objemů
 • možnost realizace systému v kontejnerovém provedení
 • plně automatický systém s minimální údržbou
 • možnost pilotáže před samotnou realizací
 • technologický dohled
 • prvotřídní provedení – čerpadla GRUNDFOS, CALPEDA, potrubní systém FIP, PLC SIEMENS, membrány DOW/INGE, převodníky GREISINGER
 • realizace v České republice i v zahraničí
 • také kontejnerové provedení
 • plně kompatibilní vzdálená správa

Standardní řídící systém

 • automat / manuál všech komponentů
 • měření průtoku na vstupu / výstup
 • vstupní a výstupní pH, konduktivita
 • ukazatele množství vody v akumulaci
 • ukazatele životnosti komponent v hodinách
 • grafické znázornění provozních stavů
 • alarmy, statistiky, přístupy
 • vstupní, provozní a výstupní tlaky
 • online transmembránové tlaky
 • měření teploty vody

Wero Water vám zabezpečí

 • exkurzi na námi realizovaných systémech
 • předprojektovou studii, vyčíslení návratnosti investice
 • pilotáž na lokalitě s vlastní pilotní jednotkou
 • projektovou dokumentaci
 • jednání s příslušnými orgány státní správy
 • komplexní dodávku technologie
 • laboratorní rozbory, komplexní zkoušky
 • propojení s místní MaR
 • zprovoznění a nastavení systému
 • technologický dohled po spuštění systému
 • servisní smlouvu a dodávky chemikálií
 • optimalizaci systému při změnách v provozu
 • update a aktualizaci řídícího systému
wero-water-napiste-nam