Pro firmy

Nabízíme komplexní řešení pro zajištění dodávek pitné vody z alternativních zdrojů – od vyhledání zdroje až po zajištění financování.
Zajistíme Vám dostatek vody
Obce
Zajistíme Vám dostatek vody
Průmysl
Zajistíme Vám dostatek vody
Zemědělství

Pro firmy

Wero přistupuje k řešení problematiky vodního hospodářství komplexně. Pomůžeme vám vodu najít tam, kde dnes není, nebo je jí nedostatek. Umožníme Vám s vodou lépe hospodařit tak, aby jste šetřili vodní zdroje, ale i vaše finance. Upravíme vám povrchové či podzemní zdroje na pitnou vodu, nebo na vodu vhodnou pro průmyslové a zemědělské využití. Nabízíme ucelená řešení pro zajištění dodávek pitné vody z alternativních zdrojů – od vyhledání zdroje až po zajištění financování.

Vypracování studií vodního hospodářství a auditů
Zajištění financování formou EPC projektu, či jinou výhodnou formou
Vyhledání a zajištění alternativního zdroje pitné vody
Zajištění pitné vody v regionech s akutním či dlouhodobým nedostatkem vody
Okamžité zajištění pitné vody při přírodních katastrofách (záplavy, zemětřesení atd.)
Zajištění čisté užitkové vody pro průmyslové provozy a těžební průmysl
Zajištění dostatku čisté vody pro zavlažování v zemědělství
Zajištění kvalitní vody pro provoz hotelových bazénů, koupališť, aquaparků a lázeňských provozů

Máme řešení

Velké a střední obce
Bazény | koupaliště | spa
Armáda
Zemědělské podniky | farmy
Prádelny
ČOV
Hotely
Hasiči
Průmyslové podniky
Těžební průmysl
Vsakování
Jímání vody

Technologické řešení

Technologie jsou vhodné pro úpravu dešťové vody, povrchové vody (řeky, potoky, rybníky, jezera), studniční vody, vody z hlubinných vrtů, technologické vody, bazénové vody.

Znečištěná voda je upravována na parametry pitné vody. Upravená voda je vždy pitná, křišťálově čistá a chutná a neobsahuje žádné chemikálie.

Umíme odstranit mechanické nečistoty, železo, mangan, bakterie, viry, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, koloidní látky, tvrdost vody, zákal a pach.

Zařízení jsou kompletně vyráběna na území ČR. Součástí řešení je samozřejmě montáž, uvedení do provozu a proškolení provozovatele a obsluhujícího personálu.

Garance prokazatelné úspory nákladů na odběr pitné vody.

Garance prokazatelné úspory nákladů na odběr pitné vody.

Ukázka fungování naší technologie na videu