Fotovoltaická oxidace

Tento proces je kombinací fotooxidace založené na působení UV záření a katalytické oxidace. Používá se především v prostředí, které je zatíženo velkým množstvím těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících a organických látek. Kontaminovaný vzduch je přiváděn do tunelu, kde UV záření způsobuje chemickou reakci. Organické látky se rozkládají neboť jsou generovány částice kyslíku, ozonu a dalších oxidujících iontů. UV záření podporuje tento proces tím, že navíc rozbíjí molekuly rozkládaných látek. Tento proces umožňuje zoxidovat i těžko rozložitelné nebo specifické látky jako jsou hydrogensulfidy, amoniak, merkaptany atd. a odstranit tak zápach. K oxidaci stačí poměrně krátké doby zdržení. Náplň je tvořena speciálním katalyzátorem, který musí odpovídat obsahu škodlivin ve vzduchu.

Fotokatalytická oxidace je zvlášť vhodná ke zpracování hodně znečištěných odpadních plynů, např.:

  • odstranění zápachu na čistírnách odpadních vod
  • skladování, úprava a sušení kalu
  • zpracování zbytkové vody z tanků obsahující směs vody a olejů
  • příjmu fekálních odpadů
  • recyklační zařízení

Proces ionizace se používá zejména k odstraňování zápachu v prostorách budov jako jsou sušárny, prostory s kalovými nádržemi, kancelářské prostory, úpravny odpadních vod, čerpací stanice, flotační zařízení v mlékárnách atd. Jelikož ionizace závisí zejména na aktivaci kyslíku, je aplikace této technologie velmi flexibilní. Jsou-li ionizační jednotky instalovány v místnostech, znečištěný vzduch se upravuje přímo. Ionizační jednotka aktivuje kyslík ve vzduchu, prostor znečištěný zapáchajícími látkami slouží k provedení konečné reakce. 

Odsávání vzduchu z místnosti je možné proto omezit na minimum nebo (u některých aplikací) dokonce úplně vyloučit. To má za následek nízké provozní náklady, zejména na vytápění (nebo chlazení v teplém podnebí). Přetržitý provoz jednotky je možný. Nelze-li ionizační jednotku instalovat v místnosti, je možné ionizovat i venkovní (čerstvý) vzduch a pro konečnou reakci jej mísit se znečištěným vzduchem.

Ionizace - IonActOx - IAO (příklady realizace)

Typ budovy Čerpací stanice Čerpací stanice Česlovna (mech. předčištění) Zahušťování kalů
Zápach
nízká koncentrace
nízká koncentrace
nízká koncentrace
silný zápach
Objem budovy
1 400 m3
2 700 m3
3 500 m3
1 500 m3
Cirkulace vzduchu
1 400 m3
2 700 m3
3 500 m3
1 500 m3
Četnost výměny vzduchu
1x
1x
1x
1x
Typ jednotky
PhoCatOx
PhoCatOx
PhoCatOx
PhoCatOx
Počet jednotek
Rozměry jednotky
1600 x 1200 x 4000 mm
2300 x 2300 x 3400 mm
1600 x 1200 x 4000 mm
1100 x 1200 x 3200 mm
Váha jednotky
1 500 kg
3 000 kg
1 600 kg
1 000 kg
Materiál
nerez ocel AISI 304 (1.4301)
nerez ocel AISI 304 (1.4301)
nerez ocel AISI 304 (1.4301)
nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Spotřeba energie
3,5 kW
6,0 kW
7,5 kW
4,3 kW
Pachový filtr
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
UV komora
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
Katalyzátor
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
Ventilátor
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
Materiál
hliník
Připojení
230 / 400 V / 50 Hz
Kontrolní (ovl.) panel
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
součástí zařízení
Rozměry
600 x 600 x 230 mm
Materiál
nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Připojení
400 V / 50 Hz / 16 A
wero-water-napiste-nam