Container Treatment - kontejnerová úpravna pitné vody

Řešíte nedostatek vody pro středně velkou obec? Potřebujete ve středním městě posílit zdroj pitné vody? Omezují vaší firmě dodávky vody? Chcete být připraveni na hrozby odstávky v rámci rozhodování takzvaných „suchých komisí“? Zvyšují vám každý rok cenu vody?

Máme pro Vás řešení – mobilní kontejnerovou úpravnu pitné vody Container Treatment

kontejnerová úpravna pitné vody

Výhody - kontejnerová úpravna pitné vody

 • robustní řešení pro vysokou výrobní kapacitu
 • individuální design na přání
 • možnost umístit technologii do zděných staveb nebo technologického zázemí
 • voda je vždy pitná, křišťálově čistá a chutná
 • voda je bez chemikálií
 • řešíme široké spektrum znečištění
 • jednoduchý provoz s možností vzdáleného přístupu
 • snadná přeprava
 • uvedení do provozu, vyškolení obsluhy a zajištění záručního a pozáručního servisu
 • prvotřídní české a v EU vyráběné součástky garantují vysokou spolehlivost
 • Výhodné financování, až nulové vstupní náklady

Základní parametry úpravny

Výkon Příkon Hmotnost Náklady na úpravu 1m3 vody Spotřeba vody na 1 obyvatele 5 l/den Spotřeba vody na 1 obyvatele 100 l/den
10 000 l/h
5,5 kW*
4 000 kg
6 - 10 Kč
až pro 24 000 obyvatel
až pro 1 200 obyvatel

* Lze napojit na elektrickou síť, generátor či solární napájení.
Vyšší kapacity lze dosáhnout napojením více kontejnerů nebo použitím většího o délce 12m.

Popis technologie

Surová voda je čerpána na předfiltr, mechanické nečistoty jsou odstraněny na tangenciálním odlučovači (hydrocyklonu). Do vody jsou nadávkovány koagulanty a flokulanty podporující vločkování v pulsním čiřiči. V čiřiči dojde k odstranění mechanických nečistot a ke snížení obsahu rozpuštěných látek, voda odteče do vyrovnávací nádrže, odkud je čerpána na sestavu tlakových selektivních filtrů. Dochází k odstranění drobných mechanických nečistot, barvy, zápachů a kalů. Voda je hygienicky zabezpečena UV zářením s fotokatalytickou oxidací, dochází ke snížení koncentrací pesticidů, hormonů a dalších nežádoucích látek.

Container Treatment odstraňuje mechanické nečistoty, železo, mangan, tvrdost vody, zákal, bakterie, viry, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, organické znečištění, koloidní látky a upraví barvu, chuť, pachy i pH.

Využití

Velké a střední obce

Hotely

Developerské projekty

Koupaliště, bazény, spa

Armáda

Zemědělství

Těžký průmysl

Průmyslové podniky

wero-water-napiste-nam