ČERPACÍ ŠACHTY AS-PUMP

Domovní čerpací stanice, respektive čerpací šachty a čerpací jímky AS–PUMP jsou určené pro přečerpávání odpadních, dešťových a podzemních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Jednotlivé typy čerpacích stanic jsou uzpůsobené pro bezproblémový a dlouhodobý provoz v domácnostech, respektive u rodinných domů či chat, kde je potřeba efektivně a co nejjednodušeji řešit přečerpávání vody do kanalizace.

Čerpací šachty vyrábíme svařováním velmi odolného homogenního polypropylenu, díky tomu jsou samonosné a připravené pro osazení v zeleném pásu. V případech, kdy je nutné čerpací jímku osadit v tzv. pojezdové oblasti (oblast, po které se pohybují vozidla, případně je jinak nadměrně zatěžována) je bezpodmínečně nutné celou čerpací šachtu důkladně obetonovat nebo použít dvouplášťové provedení.

Čerpadla, která jsou srdcem každé domovní čerpací stanice, dodáváme v litinovém provedení s řezacím zařízením. Ovládání čerpadel zajišťuje elektrický rozvaděč, který standardně připevňujeme na fasádu domu nebo jej zapouštíme do zdi v blízkosti čerpací stanice.

O případných provozních komplikacích čerpací stanice se dozvíte díky světelné signalizaci, která zřetelně informuje o nastalých poruchách. V případě, že potřebujete být při poruše domovní čerpací stanice informování okamžitě, nebo není-li světelná signalizace dostačující, nadstandardně vybavujeme stanice systémem upozornění formou SMS, které se odesílají na zadané telefonní číslo přes GSM modem. Další možností signalizace je vyvedení beznapěťových kontaktů pro další dálkovou signalizaci, případně výstražný maják.

Společně s domovní čerpací šachtou dodáváme také litinový poklop třídy B o rozměrech 600 x 600 mm, nebo kruhový plastový poklop o průměru 600 mm, který je vylitý betonem.

Domovní čerpací stanice ve dvou provedeních

Čerpací šachta AS–PUMP RDS je válcová a samonosná čerpací stanice určená především k přečerpávání splaškových vod do kanalizační sítě. Naopak čerpací jímka AS–PUMP RDD, válcová, samonosná čerpací stanice, se nejčastěji využívá k čerpání dešťové vody.

Výhody

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
 • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
 • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
 • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
 • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
 • Nízké provozní náklady
 • Zákaznická podpora a servis po celé ČR

Dodávané typy čerpadel

SIGMA LUTÍN 1 1/4 EFRU

Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením. Vhodné k přečerpávání odpadních vod do tlakových kanalizačních sítí. Parametry: Q=0,8 l/s, H=50 m, P=1,1 kW.

SIGMA LUTÍN 50  GFZU

Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením. Ideální k přečerpávání odpadních vod do gravitační kanalizace. Parametry: Q=1,7–4,5 l/s, H=5–14 m.

Základní parametry úpravny

* Lze napojit na elektrickou síť, generátor či solární napájení.

Popis technologie

Vstupní voda je čerpána čerpadlem přes automatický odkalovací filtr, následně je voda upravena na 2 tlakových filtrech naplněných selektivní náplní pro odstranění nežádoucích látek (praní filtrů je řízeno automaticky). Další stupeň úpravy tvoří ultrafiltrace, která upravovanou vodu zbavuje bakterií a virů, odstraňuje barvu a zbytkové nečistoty. Posledním stupněm úpravy je hygienické zabezpečení vody UV zářením.

Využití

Malé obce

Armáda

Minipivovary

Kempy

Zemědělství

Školy

Výrobní společnosti

Developerské projekty

Hasiči

upravna-vody
upravna-vody-detail
upravna-vody
wero-water-napiste-nam