Čistíčky odpadních vod

Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (dále jen ČOV) navazují na v praxi ověřené řady ČOV AS-VARIOcomp K i N, AS-KLARO a AS-IDEAL PZV, které firma ASIO, spol. s r.o. vyrábí a provozuje již od roku 1993.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout vysokou profesionalitu v oblasti projekční a realizační části dodávky ČOV tzv. „na klíč“.

čistírny odpadních vod

ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod produkovaných z bytových domů, hotelů, penzionů či z jiných obdobných objektů poskytujících služby. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Na základě nestandardních požadavků máme pro Vás připravenou ČOV, která se umí vypořádat s odstraněním parametrů NH4, Ncelk. a P.

Nabízíme ucelenou typovou řadu vystrojených čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 51 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO). Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. U ČOV nad 300 EO je třeba vyhotovení individuálního návrhu ČOV.

Výhody

  • kompletní dodávka (vše v ceně) 

  • nízké provozní náklady a spotřeba energie 

  • vysoká adaptivita na daný provoz

  • vysoká provozní spolehlivost

  • zateplený a uzamykatelný poklop, výklopný na nerezových pantech

  • jednoduchá údržba a obsluha čistírny odpadních vod
  • díky unikátní konstrukci SBR reaktoru a odtahu vyčištěné vody mamutkovými čerpadly je v celé čistírně vytvořena akumulace pro nově přitékající odpadní vody
  • jednoduché provozní nastavení, možnost provozu na poloviční zatížení čistírny

  • zákaznická podpora a servis po celé ČR

Popis technologie, rozdělení

AS–HSBR

Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Předčištěná odpadní voda natéká do modifikovaného aktivačního reaktoru, kde probíhají všechny fáze čistícího cyklu – fáze provzdušňování, fáze sedimentace aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah přebytečného kalu.

AS–HSBR P

Čistírna je vybavena zařízením na srážení fosforu. Díky tomuto doplnění technologie jsme schopni garantovat na odtoku z ČOV koncentraci Pcelk. 2 mg/l.

AS–HSBR DENITRI

Čistírna je doplněna o denitrifikační stupeň čištění odpadních vod.

AS–HSBR PROFI

Verze řady PROFI je oproti předchozí uvedené klasické verzi doplněna o kyslíkovou sondu s automatickou regulací kyslíku v aktivační části ČOV, kalovým čerpadlem pro vnitřní recykl v době nízkého zatížení čistírny, měřením motohodin a orientačního průtoku vyčištěných odpadních vod, dálkovým sledováním a signalizací poruchy prostřednictvím sms nebo webové aplikace.

AS–HSBR PUMP

Na rozdíl od základního typu AS-HSBR je součástí ČOV i vestavěná čerpací jímka, která je vybavená kalovým čerpadlem a česlicovým košem. Čistírna je o 1 m delší než klasická verze (max. do velikosti 125 EO). Nátok ČOV lze umístit níže než u klasické verze.

AS–HSBR/BETON

Technologické vystrojení technologie HSBR je osazeno do betonové prefabrikované nádrže.

wero-water-napiste-nam