AS-HSBR

Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Předčištěná odpadní voda natéká do modifikovaného aktivačního reaktoru, kde probíhají všechny fáze čistícího cyklu – fáze provzdušňování, fáze sedimentace aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah přebytečného kalu.

Tabulka velikostí AS-HSBR

Velikost ČOV Počet (EO) Jmenovitý denní
průtok (m3/den)
Jmenovité látkové
zatížení (kg BSK5/den)
Délka x šířka x výška
L x B x H (mm)
Výše nátoku/odtoku
Hv (mm)/Ho (mm)
Hmotnost nádrží (kg)
60
40 - 65
6,0 - 9,9
2,4 - 3,9
4160 x 2440 x 2980
2630/2430
1800
80
53 - 88
8,0 - 13,2
3,2 - 5,2
5160 x 2440 x 2980
2630/2431
2100
100
67 - 110
10,0 - 16,5
4,0 - 6,6
6160 x 2440 x 2980
2630/2432
2300
125
83 - 135
12,5 - 20,6
5,0 - 8,1
7160 x 2440 x 2980
2630/2433
2600
150
100 - 165
15,0 - 24,7
6,0 - 9,9
8160 x 2440 x 2980
2630/2434
2900
200
200
20,0 - 33,0
8,1 - 13,2
2 ks 6160 x 2440 x 2980
2630/2435
2100+2500
250
167 - 275
25,0 - 41,2
10,0 - 16,5
2 ks 7160 x 2440 x 2980
2630/2436
2300+2800
300
200 - 330
30,0 - 49,5
12,0 - 19,8
2 ks 8160 x 2440 x 2980
2630/2437
2700+3000

Tabulka garantovaných hodnot - dle BAT

Parametr Hodnoty "p" Hodnoty "m"
BSK5 (mg/l)
25
50
CHSK (mg/l)
90
150
NL (mg/l)
30
60
N-NH4+ (mg/l)
15
30
P celk. (mg/l)
-*
-*

*… v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-HSBR budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek a provozování na základě předaného návrhu provozního řádu.

wero-water-napiste-nam