AS-HSBR DENITRI

Odpadní voda natéká do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká již mechanicky předčištěná odpadní voda přepadem opatřeným nornými stěnami do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. Tato nádrž je naplněna směsí odpadní vody a aktivovaného kalu. V anoxických podmínkách zde dochází k denitrifikaci, tedy redukci dusičnanů ve vodě na plynný dusík. ČOV AS-HSBR DENITRI zajišťuje snížení koncentrace nejen amoniakálního, ale i celkového dusíku v odpadní vodě.

Denitrifikační nádrž je kontinuálně míchána. Míchání je u velikostí AS-HSBR DENITRI 60-150 zajišťováno hrubobublinnou aerací. U velikostí AS-HSBR 200-300 je v denitrifikační nádrži namísto hrubobublinné aerace osazeno vrtulové míchadlo. Z denitrifikační nádrže voda gravitačně odtéká přepadem do aktivačního prostoru SBR (sequential batch reactor). V aktivační nádrži SBR probíhají v čase za sebou následující procesy: biologické aerobní čištění odpadní vody, kdy je směs intenzivně provzdušňována, dále sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, na závěr odtah vyčištěné vody do odtoku čerpadlem.

Tabulka velikostí AS-HSBR DENITRI

Velikost ČOV Počet (EO) Jmenovitý denní
průtok (m3/den)
Jmenovité látkové
zatížení (kg BSK5/den)
Délka x šířka x výška
L x B x H (mm)
Výše nátoku/odtoku
Hv (mm)/Ho (mm)
Hmotnost nádrží (kg)
60
40 - 65
6,0 - 9,9
2,4 - 3,9
6160 x 2440 x 2980
2650/2430
2500
80
53 - 88
8,0 - 13,2
3,2 - 5,2
7160 x 2440 x 2980
2650/2430
2800
100
67 - 110
10,0 - 16,5
4,0 - 6,6
8160 x 2440 x 2980
2650/2430
3000
125
83 - 135
12,5 - 20,6
5,0 - 8,1
3160 x 2440 x 2980 + 7160 x 2440 x 2980
2630/2430
1300+2500
150
100 - 165
15,0 - 24,7
6,0 - 9,9
3160 x 2440 x 2980 + 8160 x 2440 x 2980
2630/2430
1300+2700
200
135 - 220
20,0 - 33,0
8,1 - 13,2
4160 x 2440 x 2980 + 2 ks 6160 x 2440 x 2980
2630/2430
1500+2200+2100
250
167 - 275
25,0 - 41,2
10,0 - 16,5
5160 x 2440 x 2980 + 2 ks 7160 x 2440 x2980
2630/2430
1900+2400+2300
300
200 - 330
30,0 - 49,5
12,0 - 19,8
6160 x 2440 x 2980 + 2 ks 8160 x 2440 x 2980
2630/2430
1900+2600+2600

Tabulka garantovaných hodnot - dle BAT

Parametr Hodnoty "p" Hodnoty "m"
BSK5 (mg/l)
25
50
CHSK (mg/l)
90
150
NL (mg/l)
30
60
N-NH4+ (mg/l)
15
30
N celk. (mg/l)
30
60
P celk. (mg/l)
-*
-*

*… v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-HSBR budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek a provozování na základě předaného návrhu provozního řádu.

wero-water-napiste-nam