ČISTÍRNY ŠEDÝCH VOD
AS-GW/SICLARO

Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou navrženy na průtok od 1 do 30 m3/den. Tato technologie je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících objektů.

Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Proč používat AS-GW/SiClaro?

  • úspora pitné vody nezávisle na dešti
  • krátká doba návratnosti – úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu
  • energeticky málo náročná technologie – velice kvalitní  úprava méně znečištěných vod
  • malé prostorové nároky – použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice
  • využití prověřené membránové technologie
  • omezené zdroje kvalitní pitné vody – ochrana vodních zdrojů a životního prostředí

Využití šedých vod v různých objektech

  • bytové domy – umožňuje výhodně kombinovat využití šedé vody a dešťové vody a dosáhnout větší úspory
  • hotely, wellness centra – velká produkce šedých vod. Spotřeba vody v hotelech se pohybuje od 125 do 200 l/den/host
  • sportovní areály – velké plochy pro zalévání zeleně, které mohou používat vyčištěné šedé vody
  • komerční a průmyslové budovy – velká produkce šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být použita např. na splachování toalet

Popis technologie

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot reakční nádrže, kde se voda biologicky čistí. V reakční nádrži je osazen membránový modul, v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Reakční nádrž je opatřena havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

Využití

Malé obce

Armáda

Minipivovary

Kempy

Zemědělství

Školy

Výrobní společnosti

Developerské projekty

Hasiči

upravna-vody
upravna-vody-detail
upravna-vody
wero-water-napiste-nam