ČISTÍRNY ŠEDÝCH VOD
AS-GW/AQUALOOP

Výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní až s 50% dotací “Dešťovka”. Vyplňte prosím vstupní dotazník na základě, kterého Vám vyhotovíme nabídku šitou na míru vašemu objektu včetně zpracování odborného posudku.

AS-GW/AQUALOOP jsou kompaktní čistírny šedých vod jak pro rodinné domy a bytové domy. Velikostní řady čistíren jsou od 4 až po 144 EO. Jedná se typové prvky, které jsou výhodně kombinovatelné a tím pádem vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Dostupné ve 2 variantách – nadzemní a podzemní.

Se zvyšující se cenou pitné vody je znovuvyužití vody stále důležitější. Úsporná a k životnímu prostředí šetrná technologie, pomocí systému AS-GW, je velice nenáročná na spotřebu energie a nezávislá na klimatických podmínkách.

cistirna-sede-vody

Proč používat AS-GW/AQUALOOP?

 • úspora pitné vody nezávisle na dešti
 • krátká doba návratnosti – úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu
 • energeticky málo náročná technologie – velice kvalitní  úprava méně znečištěných vod
 • malé prostorové nároky – použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice
 • využití prověřené membránové technologie
 • jednoduchá instalace, uživatelsky přívětivý systém
 • omezené zdroje kvalitní pitné vody – ochrana vodních zdrojů a životního prostředí
 • ve 2 variantách: nadzemní a podzemní

Šedá voda má spoustu různých využití…

 • rodinné domy – běžný rodinný dům využívá průměrně 600 l/den z kterých může být až 50 % znovu využito
 • bytové domy – umožňuje výhodně kombinovat využití šedé vody a dešťové vody a dosáhnout větší úspory
 • hotely, wellness centra – velká produkce šedých vod. Spotřeba vody v hotelech se pohybuje od 125 do 200 l/den/host.
 • sportovní areály – velké plochy pro zalévání zeleně, které mohou používat vyčištěné šedé vody
 • komerční a průmyslové budovy – velká produkce šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být použita např. na splachování toalet.

Popis technologie

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot reakční nádrže, kde se voda biologicky čistí. V reakční nádrži je osazen membránový modul v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Reakční nádrž je opatřena havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

cistirna-sede-vody

Využití

Malé obce

Armáda

Minipivovary

Kempy

Zemědělství

Školy

Výrobní společnosti

Developerské projekty

Hasiči

upravna-vody
upravna-vody-detail
upravna-vody
wero-water-napiste-nam