AS-DEHYDRÁTOR

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu.

Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 1.000 do 10.000 EO. Další velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace, čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu uskladňovacích nádrží.

Výhody

  1. Snížení stavebních nákladů
    Dehydrátor obsahuje zahušťovací zónu, která eliminuje potřebu zahuštění kalu před nátokem do zařízení. Odvodňovací buben vytváří s doplňkovými zařízeními kompaktní konstrukci, která umožňuje minimalizovat požadavky na prostor.
  1. Efektivní odvodnění Zařízení odvodňuje kal s nízkou koncentrací sušiny přímo z aktivace a produkuje kalový koláč ve formě pevné hmoty.
  1. Snížení provozních nákladů Dehydrátor je konstruovaný tak, že je chráněný proti zanášení. Minimalizují se tím nároky na oplachovou vodu a obsluhu. Spotřeba energie pro dehydrátor je velmi nízká (0,2 – 3,75 kW).
  1. 24 hodinový automatický provoz bez obsluhy Dehydrátor je schopen pracovat v nepřetržitém automatickém režimu včetně dávkování chemikálií. Časové nároky na jeho údržbu a obsluhu jsou minimální (cca 5 min/den).

Popis procesu

Odvodňovací buben sestává ze závitnice rotující konstantní rychlostí pod vrstvou pevných a pohyblivých lamel. Závitnice tlačí na rohy pohyblivých lamel, které se kontinuálně pohybují v mezerách mezi pevnými lamelami během rotace závitnice. Tímto způsobem se také prostor uvnitř čistí a zabraňuje se tím ucpávání. Kalová voda poté odtéká mezerami mezi lamelami. Mezery mezi lamelami se postupně zmenšují směrem k místu, kde se kalový koláč odstraňuje. Mezera mezi lamelami je nejprve 0.5 mm v zahušťovací zóně, 0.3 mm v odvodňovací zóně a na konci je mezera 0.15 mm. Koncová přítlačná deska zvyšuje tlak na kalový koláč, aby došlo k efektivnějšímu odvodnění kalu.

Základní schéma a provoz AS-DEHYDRÁTORU

  1. Kal je pumpován do provozní nádrže pomocí kalového čerpadla. Pro zajištění konstantního množství přívodu kalu je v provozní nádrži manuálně nastavitelný přepad, ze kterého se kal odvádí zpět do zásobní nádrže zahuštěného kalu.
  2. Do flokulační části provozní nádrže je dávkován flokulant a vyvločkovaný kal se odvádí do spirály odvodňovacího bubnu.
  3. Kal přiváděný do odvodňovacího bubnu je gravitačně zakoncentrováván v koncentrační zóně a dále je pomocí závitnice přesouván do odvodňovací zóny.
TYP Průtok kalu 0,5% a.s. Průtok kalu 2,5% a.s. Průtok kalu 5% a.s. Zpracovaná sušina (kg a.s./hod.) Délka Šířka Výška Příkon (kW) Oplach (L/h)
131
1,20
0,40
0,20
až 10
1969 mm
756 mm
1040 mm
0,20
24
201
1,20
0,60
0,30
až 15
2500 mm
860 mm
1270 mm
0,60
32
202
3,60
1,20
0,60
až 30
2500 mm
935 mm
1270 mm
0,80
64
301
6,00
2,00
1,00
až 50
3255 mm
985 mm
1600 mm
0,80
40
302
12,00
4,00
2,00
až 100
3455 mm
1295 mm
1600 mm
1,20
80
303
18,00
6,00
3,00
až 150
3605 mm
1690 mm
1600 mm
1,95
120
304
24,00
8,00
4,00
až 200
4140 mm
1550 mm
2250 mm
3,75
144
wero-water-napiste-nam