SVĚTOVÝ DEN VODY

Wero - Světový den vody_2

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER” s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude”. Význam podzemní vody podtrhuje vodní zákon, který mimo jiné stanoví, že „Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou”. Všechny projekty společnosti WERO, které se zabývají vodním hospodářstvím, dávají na ochranu pitné vody maximální důraz. Oslavte společně s námi dnešní SVĚTOVÝ DEN VODY!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp