Nová smlouva s Lázněmi Bechyně

Bechyně_2

Wero Energy na základě požadavku investora vypracovalo návrh kompletního vodního hospodářství pro lázeňský komplex.  

Začátkem března byla podepsána smlouva na realizaci této významné zakázky.

Návrh jednotlivých řešení je rozčleněn takto:

  1. Zásobování vodou z vlastního zdroje
  2. Akumulace a následný rozvod dešťové vody z jednotlivých provozních objektů
  3. Recyklace vypouštěné bazénové vody
  4. Bezchlorové čistící prostředky

Jednotlivé fáze realizace jsou naplánovány následovně:

Zpracování DPS

květen.2020

Recyklace vod z bazénů

srpen 2020

Dodávka retenčních nádrží a technologie k využití dešťových vod

září 2020

Vybudování posilovacího zdroje vody z podzemních  zdrojů (vrty)

listopad 2020 

Vybudování posilovacího zdroje vody z povrchového zdroje vody

listopad 2020

Svým rozsahem je tato nabídka jedinečná a umožňuje Wero aplikovat celé spektrum opatření a know how, kterým disponuje.

Lázně Bechyně realizací získají výrazné provozní úspory a to minimálně 1.550.000 Kč/rok.

Zároveň dojde k instalaci nejmodernější technologie včetně aplikace bezchlorové úpravy vody, čímž se výrazně zvýší komfort péče o lázeňské hosty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp