Vláda zřizuje vodní stráž

Extrémním suchem je zasaženo více než 63 procent území republiky.
přehled sociálních sítí v ČR 7_2018

Podle aktuálních údajů portálu InterSucho jím trpí celé Čechy a severovýchodní Morava. Zvládnout takový stav by měla úřadům i krajům umožnit novela vodního zákona, kterou v pondělí schválila vláda.

„Novela podrobně popisuje, jaké kompetence a povinnosti v době sucha a nedostatku vody mají jednotlivé složky státní správy a samosprávy,“ sdělil v pondělí ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Stát počítá se zřízením komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Ty sestaví plány pro zvládání sucha a budou vybaveny i rozsáhlými pravomocemi. Komise budou podle Tomana moci například v případě potřeby upravit, omezit nebo zakázat nakládání s vodami, omezit užívání vody z vodovodu nebo nařídit na vodním díle mimořádnou ­manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu či nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zpro­voznění.

Půdní vlhkost na vrchní mapě na daném místě a v daném čase (=7.7.2019) a její odchylka od obvyklého stavu (=průměru dnů 7.7. od 1961 do 2010) na spodní mapě ukazuje,že na 1/2 území je sucho skutečně extrémní.

Zvláštností současného stavu je obvyklý stav vody v půdě na jižní Moravě

View image on Twitter

Možnost zřizování komisí u obcí s rozšířenou působností ale v připomínkovém řízení ze zákona vypadla.

Blahobytné čerpání vody ze strany průmyslu, zemědělství i domácností se musí do budoucna změnit. V legislativě doposud chyběla širší možnost vodoprávních úřadů zasahovat do vodoprávních rozhodnutí při změnách hydrologických poměrů a pružněji tak reagovat na aktuální situaci. To především chceme naším návrhem změnit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

KOMISE ZŘÍZENY DO TŘÍ MĚSÍCŮ

Vyhlašovat se podle novely zákona, kterou připravila ministerstva zemědělství a životního prostředí, mají stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav.

Zákon stanoví priority při vyhlášeném stavu nedostatku vody, kdy je nejdůležitější zajistit funkčnost důležité infrastruktury (např. nemocnic, elektráren) a zásobování obyvatel pitnou vodou. Přípravu krajských plánů zajistí jednotlivé kraje, celorepublikový plán vypracují ministerstva zemědělství a životního prostředí.„V plánech bude obsažen nejen popis vodních zdrojů a jejich zastupitelnost, ale i možnosti propojení vodohospodářských soustav. Budou obsahovat i seznam zařízení využitelných při nedostatku vody, mapy vodních zdrojů, vodárenských soustav a návrh postupů a opatření pro zvládání sucha,“ řekl Toman.

Členy komise se stanou zaměstnanci ministerstev, krajů, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů a hygieniků. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu a komise by měly být zřízeny do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona. Ústřední komisi pro sucho zřídí vláda.

Zákon rovněž obsahuje novelu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky pro poskytnutí a použití hmotných rezerv při vyhlášení stavu nedostatku vody. Obce nebo hasiči si mohou zapůjčit zejména cisterny, technická zařízení k čerpání i zařízení potřebná k dodávce nebo odvádění vody.

Zdroj: www.novinky.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp