Pro firmy

Nabízíme komplexní řešení pro zajištění dodávek pitné vody z alternativních zdrojů – od vyhledání zdroje až po zajištění financování.
Zajistíme Vám dostatek vody
Obce
Zajistíme Vám dostatek vody
Průmysl
Zajistíme Vám dostatek vody
Zemědělství

Pro firmy

Nabízíme komplexní řešení pro zajištění dodávek pitné vody z alternativních zdrojů – od vyhledání zdroje až po zajištění financování.

Zajištění externího zdroje pitné vody

Zajištění kvalitní vody pro provoz hotelových bazénů, koupališť, aquaparků a lázeňských provozů

Vypracování studií vodního hospodářství a auditů

Zajištění dostatku čisté vody pro zavlažování v zemědělství

Zajištění pitné vody v regionech s akutním či dlouhodobým nedostatkem vody

Zajištění čisté užitkové vody pro průmyslové provozy a těžební průmysl

Okamžité zajištění pitné vody při přírodních katastrofách (záplavy, zemětřesení atd.)

Analýzy a poradenství v oblasti možností externího financování dotačními úvěry, EC / EPC řešeními, leasingem…

Oblasti použití

Velké a střední obce

Bazény | koupaliště | spa

Armáda

Zemědělské podniky | farmy

Hotely

Hasiči

Průmyslové podniky

Těžební průmysl

Technologické řešení

Technologie jsou vhodné pro úpravu dešťové vody, povrchové vody (řeky, potoky, rybníky, jezera), studniční vody, vody z hlubinných vrtů, technologické vody, bazénové vody.

Znečištěná voda je upravována na parametry pitné vody. Upravená voda je vždy pitná, křišťálově čistá a chutná a neobsahuje žádné chemikálie.

Umíme odstranit mechanické nečistoty, železo, mangan, bakterie, viry, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, koloidní látky, tvrdost vody, zákal a pach.

Zařízení jsou kompletně vyráběna na území ČR. Součástí řešení je samozřejmě montáž, uvedení do provozu a proškolení provozovatele a obsluhujícího personálu.

Garance prokazatelné úspory nákladů na odběr pitné vody.

Ukázka fungování naší technologie na videu

Bitnami